Det foreløbige kulturhus

A_FREMTIDENS-KULTURHUS_

Det foreløbige Kulturhus er et bidrag til en international konkurrence om en kulturel grundplan for Køges nye kulturhus. Forslaget fik 1. præmie i konkurrencen “Fremtidens Kulturhus”, udskrevet af Køge Kommune i 2012.

I den efterfølgende projektkonkurrence deltog jeg i samarbejde med Dorte Mandrup Arkitekter og Marianne Levinsen Landskab. Nedenstående er mit delbidrag til forslaget om et nyt Kulturhus i Køge.

diagram 1

diagram 2

diagram 3

diagram 4

 

Artist in-residence eksempler:

artist-in-residence_A2_final

Kulturhusets udvikling over tid:

WORK IN PROGRESS

Uddrag af dommerbetænkning:

”Det ufuldstændige hus skabes med en åben, organisk og robust grundstruktur, der bestemmer meningsfulde rumforløb, og som virker som et smidigt redskab, der muliggør en rumlig organiseringstilpasning af skiftende behov hen ad vejen.”

”Forslagets idé om ‘a work in progress’, forstået som en stor fortløbende performance, er fint knyttet sammen med en inspirerende og original vifte af kulturstrategiske tanker. Konceptet er et kalejdoskopisk og udfordrende mulighedsrum af både abstrakte og helt konkrete ideer. Det tilbyder en mulighed for at gentænke, hvordan et kulturhus orkestreres, forbliver i stadig forandring, og hvordan der skabes ny synergi imellem de forskellige funktioner. ”

”Forslaget fremstiller en proces og stadig foranderlige tilstandsformer snarere end et på én gang afsluttet og gennemarbejdet projekt. Brugernes adfærd og gæstende kunstnere inden for alle genrer er med til bogstaveligt at fremstille de funktionsbestemte rum, der beskrives som en ”labyrint af tidsbestemte begivenheder”. Funktionerne er dog antydningsvist ridset op i et antal ”platforme” omhandlende de centrale skoler og funktioner, som skal huses.”

Download uddrag af dommerbetænkning.

Download projektbeskrivelse.