Profile

profil1

Mit navn er Gitte Juul. Jeg er uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi, Arkitektskolen i 1995 og arbejder i feltet mellem arkitektur, byudvikling og kunstneriske processer.

En del af mit arbejde består i at udforske hvordan byudvikling undgår at afvikle eksisterende kvaliteter i udviklingsprocessen. Det gøres gennem en veludviklet praksis af skræddersyede processer, der foregår direkte på stedet og i tæt samarbejde med lokalområdet. Denne ‘in situ’ arbejdsform bidrager til at fremkalde lokal viden om de steder og situationer, der undersøges og aktiveres.

I 2001 blev projektet Megastruktur præmieret af Statens Kunstfond i konkurrencen Bedre Billigere Boliger. Det udløste en fondsbevilling fra Boligfonden Kuben og Aase & Ejnar Danielsens Fond til at videreudvikle projektets nyskabende bo -og produktionsformer.

I 2008 var jeg en af drivkræfterne bag projektet SOUP – sol over Urbanplanen; et kunst- og arkitekturprojekt, der tog udgangspunkt i Urbanplanens multikulturelle beboersammensætning og deres ressourcer gennem involvering af lokalsamfundet i en selvundersøgende proces.

I perioden 2011 -2015 var jeg kunstnerisk leder af Kontoret for Kunst i Byen; et nomadisk projektrum – initieret af Ballerup Kunstråd og By, kultur -og Erhvervsudvikling – der gik forud for byudviklingen i Ballerup Kommune ved at udfordre brugen af forstadens fælles rum.

I 2013 tog jeg initiativ til projektet Gadekøkken_Kättilsmåla og Gadekøkken_Kolkata,  der foregik dels i en svensk landsby i samarbejde med den lokale Interesseforening, – og dels i Kolkata i samarbejde med lokale gadehandlere og håndværkere.

1 2013  modtog jeg Schlegels hæderslegat med en motivation, hvis sidste linjer lyder sådan her:
“Gitte udviser en konceptuel og udfordrende helhedstænkning af de sjældne, der konstant udmønter sig i en lind strøm af inspirerende og originale løsninger – af lige dele abstrakte og helt konkrete ideer – bygget til specifikke formål og kontekster. Gitte Juul tildeles årets legat for sin generøse virketrang, mangfoldige produktion og sparring med fællesskabet-omkring skabelsen af innovative møder mellem kunst, arkitektur og mennesker.”

I 2014 blev jeg tildelt et 10 måneders fellowship i Ljubljana i forbindelse med Adapt-r, – et “research by practice” forskningsnetværk. 

Siden 2014 har jeg ligeledes været involveret i Skulpturlandsby Selde, som anvender kunst som driver for udvikling af landsbyen Selde.

Siden 2016 har jeg været ansvarlig for Blok 1: Bosætning – det første undervisningsforløb, 1. års studerende møder ved deres start på Kunstakademiets Arkitektskole.