Profile

profil1

Jeg hedder Gitte Juul. Jeg er uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi, Arkitektskolen i 1995 og arbejder i feltet mellem arkitektur og kunst.

Mit arbejde består i at aktivere steder og situationer og derigennem generere vital information om vore omgivelser. For at kunne afprøve nye former for processer arbejder jeg ofte uopfordret men tager gerne mod bestilling.  Alt efter de individuelle projekters karakter,  samarbejder jeg med lokalsamfund, billedkunstnere, arkitekter, ingeniører, kommuner, institutioner, fonde, universiteter og faglige sammenslutninger.

Gennem en årrække har jeg udviklet en praksis der har fokus på at skabe interventioner som foregår direkte i byens gader, på villaveje og på landsbytorv, hvor der arbejdes i 1:1 og ansigt til ansigt med lokalområder. Denne ‘in situ’ arbejdsform bidrager til at fremkalde lokal viden om de steder og situationer, der undersøges og aktiveres.

I 2001 blev projektet Megastruktur præmieret af Statens Kunstfond i konkurrencen Bedre Billigere Boliger. Det udløste en fondsbevilling fra Boligfonden Kuben og Aase & Ejnar Danielsens Fond til at videreudvikle projektets nyskabende bo -og produktionsformer.

I 2008 var jeg en af drivkræfterne bag projektet SOUP – sol over Urbanplanen; et kunst- og arkitekturprojekt, der tog udgangspunkt i Urbanplanens multikulturelle beboersammensætning og deres ressourcer gennem involvering af lokalsamfundet i en selvundersøgende proces.

Siden 2011 har jeg været kunstnerisk leder af Kontoret for Kunst i Byen; et nomadisk projektrum – initieret af Ballerup Kunstråd og By, kultur -og Erhvervsudvikling – der går forud for byudviklingen i Ballerup Kommune ved at udfordre brugen af forstadens offentlige rum.

I 2013 tog jeg initiativ til projektet Gadekøkken_Kättilsmåla og Gadekøkken_Kolkata,  der foregik dels i en svensk landsby i samarbejde med den lokale Interesseforening, – og dels i Kolkata i samarbejde med lokale gadehandlere og håndværkere.

1 2013  modtog jeg Schlegels hæderslegat med en motivation, hvis sidste linjer lyder sådan her:

“Gitte udviser en konceptuel og udfordrende helhedstænkning af de sjældne, der konstant udmønter sig i en lind strøm af inspirerende og originale løsninger – af lige dele abstrakte og helt konkrete ideer – bygget til specifikke formål og kontekster. Gitte Juul tildeles årets legat for sin generøse virketrang, mangfoldige produktion og sparring med fællesskabet-omkring skabelsen af innovative møder mellem kunst, arkitektur og mennesker.”

I 2014 blev jeg tildelt et 10 måneders fellowship i Ljubljana i forbindelse med Adapt-r, – et “research by practice” forskningsnetværk. 

Siden 2014 har jeg ligeledes været involveret i Skulpturlandsby Selde, som anvender kunst som driver for udvikling af landsbyen.

Siden 2016 har jeg været ansvarlig for Bosætning – det første 6 ugers forløb, arkitektstuderende møder ved deres start på Kunstakademiets Arkitektskole.