organizing

Fragmenteret Hus

Fragmenteret hus_REV.

Fragmenteret Hus er et forslag til hvordan tomme, individuelle grundstykker i landsbyen Selde kan transformeres til fælles brugbare områder og nye sti forløb, der kan skabe nye forbindelser mellem landskab og landsby og hvordan en fælles benyttelse af matrikelskel  kan forhandles gennem bygning.

Landscape & Exteriors |

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Bosætning 2016

img_0761

Med ansvar for udviklingen af et 6 ugers kursusforløb for 180 1. års studerende på Kunstakademiets Arkitektskole, beskrev jeg begrebet Bosætning som handling. De studerende skulle – via opbygning af 1:1 strukturer, tegninger og fotografier -undersøge hvordan de ser og fortolker bosætning som en aktivitet, der handler om at bebo verden ved at bygge.

SEE MORE >

Workshops |

, , , , , , , , , , , , , ,