Rumlig praksis

Rumlig Praksis er et 3 min. filmbidrag til konkurrencen ”Vis os hvordan vi skal bo tæt”, udskrevet af Statens Kunstfonds arkitekturudvalg i 2010.

Filmen er et eksperiment, der handler om en boligbebyggelse, hvor arkitekturens egenskaber formidles via beboernes gøren og laden. I filmen følges 5 boliger og deres beboere parallelt gennem en udstrakt tidsramme. Samspillet mellem personernes handlinger og bebyggelsens rum driver historien fremad. Samspillet viser en bebyggelse med mulighed for stor social udveksling, hvor beboerne ikke underlægger sig fysiske rammer, men tværtimod kan udvide deres bolig hen ad vejen i takt med behovet opstår. Bebyggelsen kan indeholde mange forskellige typer af boliger og som kan udviske grænser mellem ude og inde; mellem privat og fælles, – og som indeholder zoner, sprækker og arealer, hvorigennem der kan dannes forbindelser frem for afskærmning. Som modpol til denne observering af beboernes gøren og laden, kommer filmens speak helt tæt på personernes drømme og forestillinger i en enkel perspektivering af parcelhuskulturen kontra mulighederne i at bo tæt.

Filmen anvender en kombination af croma-key teknik og 3D modellering, klippet sammen til en kortfilm med 22 medvirkende, der agerer beboere i en tæt, abstrakt bo-struktur.

A. screenshot_102

En privat lejlighed blev omdannet til filmstudie for green-screen optagelser.

B. screenshot_103

En anden privat lejlighed blev omdannet til studie for almindelige film optagelser.

Idé/koncept: Gitte Juul
Instruktion: Søren Brink
Manus/speak: Mathilde Walter Clark
Lyd: Jacob Heldt
Video/lys: Kim Nilsson
3D/compositing: Vinther Grafik