Gadekøkken_Kättilsmåla

0. P1060963

Gadekøkken_Kättilsmåla er en spiselig have med et bærbart Spisehus – en blanding mellem et hus, et spisebord og en gadesælgervogn. Projektet blev udviklet på eget initiativ og udført i landsbyen Kättilsmåla i Sverige i samarbejde med den lokale Interesseforening. Projektet udfordrede den private ejendomsret i forsøget på at øge skalaen af landsbyens fælles rum.

Landsbyer har arealer, hvis ejerforhold det kan være vanskeligt at identificere. Gårdejerne kan eje mark, skov og søer, som kan ligge spredt rundt i lokalområdet. Vejkrydset med landsbyens busstoppested, postkasse og infotavle er privatejet, men bliver blot anvendt til sporadisk opbevaring af entreprenørredskaber. Ejeren henvendte sig flere gange for at få opklaret, hvorfor jeg havde interesse i hans jordstykke, og spurgte, hvornår og hvordan jeg havde tænkt mig at sælge det, der voksede op. Tanken var ikke at sælge noget, men at give værdi tilbage til et sted, som engang var et samlingspunkt, men med tiden blot var blevet et trekantet stykke jord, som bussen kører rundt om på sin vej ud af landsbyen igen. Stedet havde potentiale til at blive et nyt samlingssted for landsbyens beboere.

Jeg fik lov til at låne jordstykket fra maj til november og begyndte at invitere folk i lokalområdet til at deltage i projektet. En gårdejer kom med sine store maskiner og skiftede jord på grunden. En brændesælger lagde flis ud. En håndværker donerede en vandtank, han havde til overs fra en byggeplads. En kvinde der tidligere havde arbejdet i Danmark virkede som tolk i forhold til kommunikation med pressen. Beboere var med til at så og luge. Byens spillemænd spillede harmonika til åbningsoptoget gennem byen. Nogle kunne synge, andre kunne danse. Folk bidrog med det de var gode til hver især.

A. google kort

Luftfoto over ruten mellem Bygdegården og vejkrydset i Kättilsmåla.

B. P1050936

C. P1050989

Forhenværende lanthandel og vejkryds med busstoppested, lygtepæl, postkasse, informationstavle og to skyggende træer.

Gammel jord blev kørt væk og ny jord lagt på. Flis blev lagt ud som stier til at gå på. Haveplanen blev tegnet op med kalk og en vandbeholder blev opsat.

D. P1060813

En spiselig have blev anlagt på trekantsgrunden. De huse der ligger rundt om haven, skiftedes til at fylde vandtanken op.

E. P1070497

Informationstavlen viste en oversigt over havens flora.

F. P1060829

Plakater blev opsat her og der.

G. P1060936

Spisehuset blev bygget på landsbyens Bygdegård og båret i procession til haven gennem landsbyen.

H. P1060925

Glas, tallerkener, gasflaske, vanddunk, mad, drikke og landsbyens spillemænd ventede på optoget.

I. P1060965

Spisehuset blev taget i brug – Gadekøkken_Kättilsmåla var etableret.

J. P1060980

K. P1070039

L. P1070037

Høst.

M. Trägårdskök

Madlavning.

N. P1070222

Gadekøkken_Kättilsmåla – spiselige planter, regler, lægter, genbrugsgulvbrædder, metalplade, gasblus/gasflaske, tallerkenrække, glasholder, vanddunk, vask/afløb.

I november blev Spisehuset transporteret tilbage til Bygdegården for at overvintre. I fremtiden kan det vandre rundt i landsbyen og placeres hvor der er brug for det.