Forhavekøkken

0. P1020687

Forhavekøkken er udført på invitation fra IHi – Instant HERLEV institute, som er en udstillingsorganisation for stedsspecifikke projekter, drevet af billedkunstner og kurator Anja Franke. IHi har base i AFs private have i et almindeligt parcelhuskvarter i Herlev, som er en forstad til København. Anvendt som et åbent udstillingsrum, der præsenterer inviterede kunstnere fra hele verden, favner det private rum offentligheden ved at invitere til en ny type dialog i lokalområdet. Forhavekøkken er støttet af Statens Kunstråd, Gardena og Lille Smørum Krydderurter.

Parcelhuskvarterer er fyldt af private inderum med tilhørende private uderum, som det kræver en invitation at entrere. Her søges bevidst privatlivets fred, og man kommer der kun, hvis man har et ærinde. Parcellerne reguleres af demarkationslinjer og repræsentationskoder, og hækken og forhaven er elementer, der klart tegner grænsen mellem det offentlige og det private rum. Det ligger i parcelhuskulturen, at der frit bygges om, udvides og formindskes. Til gengæld virker overskridelsen af grænserne mellem ”mit” og ”dit” som en stor provokation. Parcelhuskvarteret tilbyder som oftest ingen semioffentlige rum, men IHi har, ved sin insisteren på at flytte samtidskunsten ud hvor hverdagslivet leves, taget hul på at skabe en ny rumlig betydning i parcelhuskvarteret.

Forhavekøkken udfordrede begreberne offentlighed, privatsfære og naboskab via produktion af et offentligt rum, der kunne entreres uden invitation. Titlen Forhavekøkken peger på dobbeltheden mellem parcelhuskvarterets forhave, der som oftest er et repræsentativt rum skærmet for vej, fortov og nysgerrige blikke bag en hæk, og køkkenhaven der ofte er anlagt i baghaven. Forhavekøkken tog fat i måltidet som begivenhed; løsrevet fra parcelhusets gængse elementkøkken og dets tydelige billede på familiært sammenhold.

A. luftfoto

Det konkrete parcelhuskvarter i Herlev indeholder zoner, sprækker og arealer, hvor det er muligt at kile semioffentlige funktioner ind på strategiske steder

B. hækken klippes

Som det første blev en stor del af hækken mod fortovet fjernet og den resterende del skåret ned til en meters højde.

C. IMG_6665

Den flisebelagte indkørsel blev afviklet og fliserne stablet. Et selvkørende vandingssystem med måler og robot blev etableret til Forhavekøkken. Gammel jord blev kørt væk og ny jord lagt på.

D. IMG_6674

Flis blev lagt ud som tæppe for spisebordet. Haveplanen blev tegnet op med kalk.

E. HAVEPLAN_14.05.2011

Haveplan

F. IMG_2888

Den private forhave blev omdannet i hele sin bredde. I projektets periode måtte familien parkere deres bil på vejen og spadsere gennem Forhavekøkken for at komme ind til deres hus. Postkassen blev flyttet frem til fortovskanten og renovationsvognene blev kørt frem til fortovet på tømningsdage. Spisebordet blev placeret midt i forhaven blandt spiselige planter, og køkkenbordet blev bragt ud i hækken, så gående på fortovet blev en del af arrangementet.

G. IMG_2915

Alle planter var til fri afbenyttelse.

H. L1170162

En folie blev spændt ud som ny, transparent grænse mellem det fælles og det private rum.

I. service

J. P1020659 copy

Tallerkner, glas og salatskål stod klar på hylder i hækken.

K. P1030032

M. P1030037

Kost, have-og køkkengrej hang klar under køkkenbordet.

N. P1020795

O. P1020813 copy