Omtale af Gårdbutikken på Krogerup i Information

14.09.2001_Gårdbutik

Dagens Information har et temanummer med overskriften ”Langt fra den gode smag – ny generation af arkitekter viser vejen.” Mit arbejde med gårdbutikken på Krogerup er med.