Gårdbutik

0. view

Projektet er en omdannelse af en nedlagt staldlænge på Krogerup Avlsgård i Humlebæk til gårdbutik og lager for den internetbaserede virksomhed Aarstiderne.

Jeg valgte at arbejde med traditionelle produktionsmetoder som grundlag for en inventar serie med indlejret fleksibilitet og mulighed for foranderlighed. Belysning og inventar blev designet til at understrege rummets karakter og funktion samt transformation af denne. Materialer og komponenter blev forarbejdet og tildannet mindst muligt. Egetræ blev groft skåret op i samme grunddimension, som muliggjorde en mangfoldig anvendelse og en senere adskillelse. Ud over en renovering af de oprindelige træstolper bestod det konstruktive indgreb i bygningen i en indsættelse af stålsøjler og bjælker på strategiske steder. Et greb med en dobbeltfunktion, idet konstruktionen dels afstivede og udvidede rummet og dels kunne anvendes som ophæng for nye udvendige døre og porte.

Dagbladet Information omtaler mit arbejde med gårdbutikken på denne måde i artiklen ”Langt fra den gode smag” den 14. september 2001:

”Der er sket noget i arkitekturen; – en udvikling, der har været ventet med længsel og opgivet undervejs. En udvikling med rødder langt tilbage i 60ernes radikale eksperimenter og resultater i slægt med den mest aktuelle billedkunst og litteratur…….Gitte Juul er en  fremragende ung arkitekt, der arbejder for en IT-baseret virksomhed, Aarstiderne.
com. Besøger man Aarstidernes gårdbutik på Krogerup Avlsgård i Humlebæk, vil man se en helt almindelig staldbygning, transformeret til et primitivt og hyggeligt udsalg. På hverdage fungerer bygningen som lager, men i weekenderne kan den let forvandles til udsalg med en dejlig varm finsk masseovn, kaffe på kanden og lækre kager. Man skal have en forklaring for at forstå, hvilken indsats der ligger bag det beskedne rum. I virkeligheden har man nemlig flyttet mure og ændret bærende konstruktioner, åbnet op og lysnet for at skabe den behagelige virkning, man finder i dag.
 Gitte Juul har tegnet alt inventaret specielt til Aarstiderne for at kunne virkeliggøre forestillingen om et fuldstændig foranderligt rum. Alt kan køres væk, drejes og ændres, så hele rummets funktion og form ændres. Gitte Juuls arkitektur er nærmest usynlig, det er den gamle bygning, grøntsagerne og brugerne, der skal ses, ikke et eller andet smart design. Og man må håbe, at denne beskedne tilgang ikke vil gøre Gitte Juul usynlig, for det er arkitektur for mennesker, rummelig og indlevet bygningskunst helt modsat den institutionelle kulde, der møder os i den dominerende nymodernisme”.

A. Luftfoto

Luftfoto af Krogerup.

L. butik_tegning

Plan og opstalt af gårdbutik.

B. DSCN3341

Haven.

C. lys og skiltning

Kombineret lys og skiltning.

D. disk

Disk på hjul med opkobling til strøm.

E. møbel

Indkøbsvogn.

F. hvælv

Ophængt glasdør med jernskinne og specialdrejede hjul.

G. DSCN3354

Specielt forarbejdede dørgreb i egetræ.

H. DSCN3345

Specialproducerede palle vogne i jern og kanalplast kan køres ud for på den måde at åbne lageret udenfor butikkens åbningstid.

I. lager_

For at holde kulden ude og filtrere sollyset er alle de oprindelige staldvinduer forsynet med en massiv egetræsramme med skydeelementer i henholdsvis kanalplast og bambus.

J. port

For at skabe plads til en høj port og indkørsel af køretøjer i bygningens gavl udveksles træbjælker med stålbjælker.

K. port udvendig

Specialbygget port ophængt på nye stålbjælker.

Assistenter: arkitektstuderende Kristoffer Haugsted og snedker Nicolaj Mathiesen.