Konstruktion med videodokumenteret mundtlig drøftelse og Indendørspraksis

I samarbejde med billedkunstnerne Anja Franke og Jørgen Michaelsen samt arkitekten Anders Munck deltog jeg på udstillingen LfToR på Kunsthallen Brandts Klædefabrik i 1997 og efterfølgende på Køge skitsesamling i forbindelse med forskningsprojektet Laboratorium for Tid og Rum, hvis øvrige deltagere talte billedkunstnerne Ingvar Cronhammar, Henrik B. Andersen, Anita Jørgensen og Dan Malmkjær, samt arkitekterne Poul Ingemann, Jane Havshøj og Terese Erngaard.

Stillbilleder fra filmen Konstruktion med video-dokumenteret mundtlig drøftelse.

Se mere i bogen LfToR