LfToR

LfToR

LfToR er udgivet af arbejdsgruppen bag Laboratorium for Tid og Rum og Kunsthallen Brandts Klædefabrik 1997. 250 sider. Indbundet, illustreret. ISBN 87-7766-060-9.

En række arkitekter og kunstnere diskuterer de to fag og disses berøringspunkter, og hvordan arkitekter og kunstnere gensidigt kan påvirke og udvikle hinanden – Udgivet i forbindelse med udstilling i Kunsthallen Brandts Klædefabrik, 12.4.-15.6.1997 Jeg bidrager med kapitlet Bindinger, side 75-80 og Konstruktion med videodokumenteret mundtlig drøftelse og Indendørspraksis, side 211-222.

Katalogtekst til Konstruktion med video-dokumenteret mundtlig drøftelse og Indendørspraksis af Anja Franke, Gitte Juul, Jørgen Michaelsen, Anders Munck:

”Nutidens arkitektur og kunst er som almindelige bevidsthedsformer under indflydelse af en indsigt i, eller i hvert fald en vis pointeret oplevelse af, det massive institutionelle tyngdefelt, der i dag kan hævdes som i vid udstrækning bestemmende for den totale sociokulturelle begivenhedshorisont ( hvad enten man her ønsker at se sin position som ”integreret” eller som mere ”hinsides” ). Vi har søgt at konstruere en gestus omkring et sådant element. De talende udgør ikke først og fremmest fire ”absolutte repræsentanter”, de investeres derimod nok så meget i form af anden substans (sætning, billede, lyd, psykik etc.), idet der bliver tale om udstrakt akkumulation: i tid som betydningens påfyldning og eventuelle varighed, i rum som den insisterende rejsthed, der trods alt ligger i projektionen og miljøet omkring projektionen. Hele denne funktionelle struktur smyger sig tæt op ad noget katastrofalt; drøftelsen er, som enhver mediefremtrædelse, truet af tomheden, når udvekslingen ”går død”, og intet sker, mens billedet lades tilbage under tiltrækningen fra alt det andet. På lignende måde markerer det omgivende rumudsnit en cæsur, der i forhold til sit indhold såvel som til sine omgivelser balancerer mellem det arkitektonisk-symbolskes poler af økonomi og tilsætning. Vi ser alt i alt en sådan dobbelt indkredsning som frihedens mulighed.”

B. LfToR opslag_trim

Katalogopslag af mit tekstbidrag Bindinger.

 Se Konstruktion med video-dokumenteret mundtlig drøftelse og Indendørspraksis.