Get Lost – et atlas over det (u)mulige København

Get Lost

Udgivet på DAC 2010. 164 sider. Indbundet, illustreret, indlagt CD. ISBN 978-87-983096-1-1.

I kapitlet ‘vi er byen’ diskuterer SOUP, hvordan social, politisk, kontekstbaseret kunst kan bruges som redskab til forandring, fornyelse, større forståelse og risikovillighed, når lokale beboere, byplanlæggere, embedsmænd og arkitekter diskuterer byfornyelse og kvarterløft.

Download kort som pdf.