Trip for Life

SKY_CA~1

Trip for Life er et bidrag til konkurrencen ”OUTREACH – A Mobile Clinic To Combat HIV/AIDS in Sub-Saharan Africa”, udskrevet af organisationen Architecture for Humanity. Konkurrenceudskriveren opfordrede til design af en mobil sundhedsklinik, der skulle bruges til at teste, forebygge og behandle HIV/AIDS, men også til at sprede information om virus og levere basale sundhedsydelser.

subsahara

Kriterierne var at klinikken skulle være nem at implementere og vedligeholde for et lille team af læger, at den skulle accepteres af lokalsamfundet og at den skulle kunne opføres for en beskeden økonomi. I vurderingen af at sådanne spørgsmål næppe kunne favne hele det kompleks af parametre, som ikke udelukkende er relateret til folks helbred, men i høj grad er forbundet til sociale og -økonomiske strukturer, valgte vi at fokusere på lokalsamfundet og dets relationer, frem for at være fokuseret på deciderede designspørgsmål. Trip for Life handlede om forudsætningerne for en mobil klinik i Afrika, – om paradokser i en moderne verden og om holdninger til nødhjælp og u-landsbistand i særdeleshed.

AIDS er et komplekst problem, men tilsyneladende er der fortsat fokus på at løse nødhjælp med monokulturelle, globale løsninger, på bekostning af lokal viden og den lokale befolkning. Gennem kommunikation med Læger uden Grænser, blev det åbenbaret at der principielt kan behandles under et træ, så længe der kan etableres et sterilt område. Det var således ikke klinikken, forstået som rendyrket arkitektur, der burde være i fokus.

Trip for Life valgte at dykke lige ned midt i problemstillinger vedrørende globaliseringens spildeffekter for derudfra at undersøge muligheder og umuligheder. Fokuspunkter blev stigmatiseringen af AIDS, afrikanske kvinders marginaliserede position i lokalpolitik, lokale heksedoktorers magt og afrikansk kulturs tradition for humor, gadeteater, ceremonier og lokale former for udtryk. Trip for Life udviklede sig til et sammenfiltret projekt med en kombination af læger, teatertrup, turister/frivillige, økonomi, logistik, et spektakulært transportmiddel og nogle essentielle objekter.

Teatertruppen, bestående af lokale kapaciteter og internationale turister/frivillige kunne rejse til Afrikas landdistrikter for med humor og indsigt at sætte fokus på stigmatiseringen af AIDS. Rejsen ville foregå med et netværksopererende luftskib, som i første omgang skulle give turisterne en oplevelse, samtidig med det ville blive et symbol på teatertruppens ankomst. Luftskibet ville afhænde dele af sin egen struktur, som turisterne derefter kunne transformere til essentielle objekter som container, vandbeholder og scene i lokalmiljøet. Turisternes tilstedeværelse i landsbyerne kunne skabe mulighed for lokal omsætning og virksomhed. Senere ville teatertruppen vende tilbage med lægerne, og denne gang kunne luftskibet fungere som værktøjskasse for deres behandlingspraksis.

Trip for Life ønskede at stille spørgsmål til opfattelsen af u-landsbistand generelt, ved af udvikle et umiddelbart utopisk udkast, der fremstod mere radikalt end hvad der synes muligt under de nuværende samfundsmæssige forhold. Besvarelsen var polemisk og diskuterede muligheder for en u-landsbistand, hvor bidragsydere ikke bare betragtes som involverede, men hvor deres aktive deltagelse rent faktisk er en nødvendighed for projektets gennemførelse.

Projektet er udført i samarbejde med arkitektstuderende Kristoffer Haugsted og med assistance af arkiteksstuderende Magnus Gabrielsen og grafisk designer Jonas Andersson.

planche_960

Download planche som pdf.