Tænke Bygge Bo

0. P1000067

I efteråret 2009 blev jeg inviteret til at lave et kunstprojekt om arkitektur i Børnekulturcenter Hestestalden i Ballerup Kommune. Jeg valgte at planlægge en workshop med titlen Tænke Bygge Bo med mit eget boligprojekt Megastruktur som udgangspunkt. Det var ikke tilfældigt, at projektet fik sin titel efter en forelæsning af filosoffen Martin Heidegger. Tænke–Bygge–Bo er i hans forstand en treenighed, som tilsammen gør det muligt for mennesket at finde hjemme i verden. Det var det arbejdet med børnene skulle gå ud på.

Workshoppen blev organiseret som et samspil mellem børn, byggesystem, produktion og arkitekt – og indeholdt en teoretisk, konkret og social dimension, der sigtede på at indvie børnene i en arkitekts arbejde, samtidig med at de blev gjort opmærksomme på, hvordan man som beboer kan være aktivt deltagende i en arkitektonisk proces. Workshoppen søgte samtidig at udvikle børnenes evne til at tænke abstrakt ved at arbejde i feltet mellem tegning og modelbygning, og Hestestalden indrettedes derfor med såvel ”tegnestue” som ”byggeplads”. Med Megastruktur som ”grundsubstans” blev en dynamisk proces sat i gang, som hverken jeg eller børnene kunne kontrollere. Jeg arbejdede bevidst med det ukontrollerede, da en af pointerne var at lave et ufuldstændigt billede, som børnene kunne udforske og arbejde videre i. ”Grundsubstansen” var en række præcist definerede principper og processer, der kunne stimulere til individuelle såvel som kollektive handlinger. Fysisk bestod ”grundsubstansen” af et tegningssæt med 4 etageplaner i mål 1:20, der blev ophængt på ”tegnestuen”, og en tilhørende 10 meter lang model i mål 1:20, der blev opbygget i 4 etager af stablede, præfabrikerede papkasser på ”byggepladsen”. Hermed eksisterede bygningens omrids og spillet kunne begynde. Tegningsmaterialet og modellen blev børnenes redskab til at kunne leve sig ind i den overordnede strukturs muligheder og principper. Strukturen gav børnene mulighed for at være med til at udforske boligen og dens nære omgivelser samt de sociale konstruktioner, som det fysiske miljø er med til at skabe.

A. tegnestue

B. P1000006

”Tegnestue”.

C. byggeplads

D. P1000015

E. P1000059

F. PA220079

”Byggeplads”.

Via børnenes aktiviteter og adfærd forandrede bebyggelsen sig konstant, gennem de 3 uger workshoppen varede. På 3 x 3 dage frembragte 4.c, 5.b på Måløv Skole og 6.c på Østerhøjskolen en 10 meter lang model i mål 1:20 som et unikt billede på en boligbebyggelse – udført i fællesskab.

G. P1000148

10 m lang model af boligbebyggelse i 1:20.

Tak til Søren Brink, elever, lærere og Børnekulturcenter Hestestalden ved Mette Gitz-Johansen.

Projektet blev dokumenteret i publikationen Tænke Bygge Bo. Læs bogen her.