Kolding – broernes by

B. website

Kolding – broernes by er en helhedsplan for Kolding Å – udviklet i samarbejde med billedkunstner og teaterleder Kirsten Dehlholm, landskabsarkitekt Kristine Jensen, billedkunstner Sophia Kalkau og keramiker Ann Lilja – initieret af Statens Kunstfond. Projektet blev enstemmigt vedtaget på et ekstraordinært fællesmøde mellem tre politiske udvalg i Kolding Kommune, men blev aldrig realiseret. Se projektets eget website.

Gennem de seneste 50 års byudvikling, har Kolding vendt ryggen til åen.

Kolding – broernes by forsøgte at skabe en ny identitet for Kolding med åen som omdrejningsakse, der ville kunne åbne for en ny form for infrastruktur og for en kommende byudvikling i Kolding. Ved hjælp af 15 ny broer blev byen syet sammen for at skabe nye ruter for færdsel på langs og på tværs af vandet. Broerne kan metaforisk betegnes som en sol, der langsomt stiger op over byen. Solen starter i Ådalen og bevæger sig gennem byen for at nå klimaks ved åens udløb i havnen.

A. luftfoto med broer

0.-brosol_trimmet