Havens loft

F. loft med stiger

Havens Loft er et bidrag til Arkitektforeningens konkurrence om en midlertidig pavillon i Kongens Have. Projektet modtog hædrende omtale med nedenstående motivering i uddrag:

“Forslaget Havens Loft fremhæves for sin måde at tolke sine bærende konstruktioner på i samspil med en baldakintagform. Formgivningen har et humoristisk, charmerende udtryk, hvor man har forsynet søjlerne med ’fødder’, som giver associationer til dyreagtige ben og spiller på en fiktiv genkendelighed.”

Havens Loft er tænkt som et fælles rum i Kongens have overfor Rosenborg Slot.
Loftet er erindringen om et hus og dets husholdning. Det husker den beskyttende baldakin på kongens ture rundt i haven; – og at slottets loftkamre var fortællingernes sted.
Også en offentlig have kan have et loftkammer. Et fælles loft til at spejle den kollektive fortælling.

Konstruktionen opbygges som en krydsning mellem et møbel, en konstruktion og et hus. Den er større end et møbel og mindre end et hus. Havens græstæppe glider ind under loftrummet. På græstæppet står møblerne. Møblerne er en del af konstruktionen. Konstruktionen bærer loftrummet.

Projektet udforsker sammenhængene mellem sted, socialitet, konstruktion, form og teknik og vil samtidig indkredse de potentialer, der ligger i et tæt arbejdsfællesskab mellem håndværkere, byggeleder og arkitekt. Projektet ønsker at binde bånd mellem de der forestiller sig det byggede miljø og de der opfører det og derved diskutere og eksperimentere med de enkelte fagområders indbyrdes roller. Hvad er arkitektens rolle? – tegningernes rolle? – håndværkerens rolle?

Konstruktionen er i denne fase designet på et overordnet niveau. Hovedmål er angivet, hvilket er tilstrækkeligt til at kunne arbejde videre med idéen. Arkitekt, ingeniør, byggeleder og håndværkere udvikler konstruktionens detaljer og samlinger i fællesskab.

A.-kombinerede-kort_cropped

Kongens Have

B. plan

Plan

C. opstalt_

Opstalt

D. snit_

Snit

E. elementerKonstruktionen er inddelt i træelementer, som udføres enkeltvis på værkstedet og samles på stedet.

G. lærlingesættet

Konstruktionen vil blive produceret af en gruppe tømrerlærlinge med adgang til en standard lærlingekasse.

H. transport

Træelementerne transporteres via lastbil til Kongens Have, hvor de samles på stedet. Elementerne kan problemfrit lastes i forhold til færdselsloven.