Oplæg hos Urban Lab

11.10.2015

Jeg er inviteret til at holde oplæg om Kontoret for Kunst i Byen hos Urban Lab i Silkeborg.
Jeg vil fortælle om arbejdet med at anvende kunst til at gå forud for byudviklingen i Ballerup Kommune ved progressivt og dynamisk at forstyrre gængse regelmæssigheder og pege på nye ikke afprøvede muligheder.