Så breder Biblioteket sig

Ballerup Bladet_24.11.20015

Artikel om Banegårdsfælledens samarbejde med Biblioteket omtalt i Ballerup Bladet.