Paperspace

paperspace_1

FORSK! i Rå Hal på Godsbanen, hvor tidligere og nuværende fellows fra Arkitektskolen Aarhus viser projekter, der giver bud på tidens samfundsmæssige og arkitektoniske udfordringer. Jeg bidrager med Paperspace som venligst er økonomisk støttet af  Dreyers Fond.

Paperspace re-præsenterer en serie byggede in-situ installationer fra storbyen Kolkata, forstaden Ballerup og landsbyen Selde. For at kunne identificere elementer og betydninger på tværs af de forskellige situationer er de genfremstillet via en situeret illustreret ordliste, store håndtegnede kortlægninger med integrerede foto og tekster. Ordlisten består af byinventar, registrerede sociale systemer, infrastrukturer og aktiviteter med deres indlejrede kvaliteter og karakteristika. Ordlisten sættes i bevægelse gennem de store tegninger for at vise hvordan mennesker, steder og ting kan være forbundne i skabelsen af fælles eller offentlige rum.

Paperspace er en papirbeklædt trækonstruktion, der relaterer sig til Rå Hals arkitektur på Godsbanen i Århus. Konstruktionen er bygget i splittede forskallingsbrædder og måler 770 x 210 x 310/410 cm og papiret er håndlavet japansk Kozo, 100 x 140 cm. På den ene langside af Paperhouse er papiret påtrykt et typologisk stedsspecifikt katalog af visualiserede ting, aktiviteter og karakteristika, der beskriver fx. infrastrukturer og byinventar på en gade i den indiske storby Kolkata, i bymidten i den Københavnske forstad Ballerup og i den jydske landsby Selde ved Limfjorden. På den anden langside af Paperhouse er papiret påtrykt tre store håndtegnede kort af henholdsvis Kolkata, Ballerup og Selde, igangsat af tingene fra det typologiske stedsspecifikke katalog. Tegningerne er gentegnede begivenheder fra henholdsvis Streetkitchen_Kolkata, Kontoret for Kunst i Byen, Ballerup og Fragmenteret hus, Selde.

Paperspace_2

IMG_4109 copy

IMG_4010