Husforsamling

0. P1050015

Husforsamling er opført på invitation fra Sejerø festival 2012. Sæsonbetonede begivenheder gør at mennesker forsamles i yderområder og på Sejerø ligger en nedlagt landbrugsejendom, som danner ramme for en årlig kunst og musik festival. Gårdens hovedhus er i en sådan forfatning at det pt. er ubeboeligt. Jeg valgte derfor at sprede hverdagslivets gøremål og basale funktioner ud i landskabet ved at skabe ”husmøblerne” Hvilehus og Badehus, der  kunne bæres ud på engen.

Hvilehus og Badehus er bærbare rumligheder, der ikke helt ved, om de er møbler eller huse. De kan arves og flyttes som møbler, men er på størrelse med små huse. De stiller spørgsmål til begreberne hjemlighed og hjemløshed: Hvad bor i møblet? Og hvilken sammenhæng bor møblet i?

“Husmøblerne” er konstrueret som en kombination af objekter – fremstillet specifikt til lejligheden – og overskudsmaterialer fra lokalområdet.

Projektet blev udført med hjælp af frivillige kræfter og vi arbejdede og byggede direkte i 1:1 og ansigt til ansigt med lokalområdet på festivalområdes bagside, som hermed blev gjort til en forside og et ansigt udadtil.

A. Luftfoto

Luftfoto over festivalområdet.

C. 1040994

Opbygning af ”husmøblerne” på bagsiden af festivalområdet, med front mod sommerhusområdet og engen.

D. P1040999

E. P1050007

F. 2012_0803AQ

Under Sejerø Festival forlod ”husmøblerne” den forfaldne gård og blev båret ud i det omgivende landskab af 14 mænd.

G. P1050026

De to forskellige, bærbare ”husmøbler” peger på basale, rumlige og kropslige livsformer og sengens og badets positioner stiller spørgsmål til, hvor huset holder op og hvor omgivelserne begynder.

H. P1050151

Badehus slog sig ned i dialog mellem det intime og det ukontrollerede.

Badehus består af en trækonstruktion suppleret af gamle loftsbrædder, regnvandstønder, sort vandslange, håndlænsepumpe, brusehoved, membranfolie og en afløbskrukke med vandrensende dunhammere .

I. P1050080

J. 2012_0803GC

K. 1050117

L. P1050054

Hvilehus slog sig ned i dialog mellem det beskyttende og det eksponerede.

Hvilehus består af en trækonstruktion suppleret af en gammel dør/karm/dørtrin, gamle loftsbrædder, insektnet, madras og puder med lokalbroderi.

Byggeassistenter: Kasper Lynge, Pernille Holm Mogensen, Anders CA, Louise Frederiksen

They pretend to know nothing about Love
Instruktion: Anders CA