Articles

Kronik i Politiken ang. Stejlepladsen

Kronik_Stejlepladsen

Articles, NEWS |

Huggehuset i KOT

Huggehuset_forside_KOT_nr. 2_juni.2019

Museumsleder Teresa Nielsen har skrevet en artikel om Huggehuset i Vejen Kunstmuseums blad KOT – Kunst omkring Trolden.

Hent artiklen som pdf.

Articles |

Flora Indica Clay Cups in ‘More Common, More Public’, by K. Trogal and A. Holder

screenshot_557

Article as pdf.

Articles |

Når kunst kiler sig ind i byudviklingen

screenshot_532

På vegne af Kontoret for Kunst i Byen, Ballerup -  bidrager jeg med artiklen “Når kunst kiler sig ind i byudviklingen” i Urban Labs temaudgivelse om detailhandel og byliv.

Se artiklen i publikationen “Dør byliv uden butikker? Dør butikker uden byliv?”

Articles |

AR – Architecture, Research, Ljubljana

AR_cover

ARHITEKTURA, RAZISKAVE – ARCHITECTURE, RESEARCH
Ljubljana 2015, ISSN 1580-5573

REFLECTING ON ARCHITECTURAL INTERVENTIONS AS A WAY OF RESEARCHING THE PUBLIC REALM_by Gitte Juul

Doc. dr. Beatriz Tomšič Čerkez, UL – PeF:
This article explores the possibilities to approach architecture following the visions of currently leading theoreticians that point out the event, the action that “creates” architecture while not stressing so much on the form. Practice and theory in close relation to each other, provide a common ground for the creation of new insights in future architectural design. In my opinion, the most interesting aspect of this contribution is that it clearly highlights reflection on our ideological inheritance from modern architecture to these days, opening questions and generating intellectual challenges for those engaged in the limitless word of architecture.

Download the article here.
Explore the content of the whole magazine here.

Articles |

Making Research | Researching Making

Making Research_ Researching Making

Making Research | Researching Making.  Internet publikation  af ADAPT-r
485 sider på engelsk, soft cover, illustreret.

Jeg bidrager  med en 10 siders artikel, omhandlende projektet Stadium NOWHERE.
Download artiklen Notes on a place unable to adapt som pdf.

Articles |

Nordic – Journal of Architecture

forside_nor_4_2015

NORDIC – Journal of Architecture, No. 4. vol. 5. Summer 2015. Arkitektens Forlag.
128 sider på engelsk, soft cover, illustreret. ISBN: 9788774074120

Connecting the separate

På 11 sider diskuterer Gitte Juul og antropolog Mark Vacher hvordan en interventionistisk praksis kan udfordre det offentlige rums statiske karakter.

Articles |

Beijings forvandling

Kinabladet_36_2007

Beijings forvandling, Kinabladet nr. 36 vinter 2007. Download artikel som pdf.

Articles |