Bosætning_Feltarbejde i Sydhavnen

Papirudlægning

Uge 2 i 4 ugers forløbet Bosætning 2019  med 150 1. års studerende på Kunstakademiets Arkitektskole.