Bosætning 2021_alternativt nabomøde i Fiskerhavnen

IMG_1034

Parallelt til Stejlepladsselskabets nabomøde på Hotel Scandic,  inviterede en gruppe 1. års studerende  fra Blok 1: Bosætning 2021 til alternativt nabomøde i Fiskerhavnen for at initiere en kontrafaktisk lokalplandialog.