Spor af beboelse

P1090713

Rum og passager med spor fra lys- og varmekilder

P1090724

P1090736

P1090735

P1090730

P1090738

P1090726

P1090739

P1090741

P1090742

P1090743

P1090744