NEWS

Oplægsholder og deltager i paneldebat på FORUM

FORUM

KUNST I TAASTRUPGAARD: KUNST SOM METODE TIL SOCIAL FORANDRING OG INDDRAGELSE AF BORGERE I DEN FYSISKE UDVIKLING AF TAASTRUPGAARD

Hvad er potentialet ved at arbejde med kunst i byudvikling? Og hvordan kan vi gøre det i praksis?

I Taastrupgaard udvikler billedkunstner og arkitekt Gitte Juul og brugerne af Det Grønne Hjørne et midlertidigt kunst- og arkitekturprojekt, Tingstedet. I oplægget taler Gitte Juul, arkitekt Søren Nielsen og boligsocial leder Katrine Winther om, hvordan kunsten kan inspirere og engagere beboere og brugere i byudviklingen – og om hvordan erfaringer og viden fra kunstprojektet kan forankres i og få langvarig indvirkning på den fysiske udvikling af Taastrupgaard og Kulturkvarteret i Taastrup.

NEWS |

Bosætning 2021_alternativt nabomøde i Fiskerhavnen

IMG_1034

Parallelt til Stejlepladsselskabets nabomøde på Hotel Scandic,  inviterede en gruppe 1. års studerende  fra Blok 1: Bosætning 2021 til alternativt nabomøde i Fiskerhavnen for at initiere en kontrafaktisk lokalplandialog.

NEWS |

Fernisering på Under Høet – mod Overdrevet

IMG_1462

Afslutning på huskunstnerprojektet Under Høet – mod Overdrevet på Kalvebod Fælled i dag. Herbariet ligger nu klar til at kunne udbygges de kommende år i takt med der kommer flere plantearter, når leen holder Bjergrørhvenen nede. Høhytterne står på ‘Trekantsgrunden’ hele september. Tak til Tårnby Naturskole, Amager Skovhjælpere, børn og lærere på Skelgårdsskolen og Kastrupgårdsamlingens Billedskole for fint tværfagligt samarbejde de seneste måneder og masser af frisk luft. Projektet er støttet af Statens Kunstfond og Tårnby Kommune.
NEWS |

Møllens das

IMG_0989

NEWS |

, , , , , , , , , , , , ,